Kategori: Energi och värme

Varför känns stengolv kallare än trägolv i samma rum?

Fick en fråga från Emma:

Varför känns stengolv kallare än trägolv i samma rum? Golven har ju samma temperatur? Och en fråga till, varför bränner man sig inte när man sitter i en bastu där temperaturen kan vara 90 grader? Eller när du sticker in handen i en ugn som är uppvärmd till 200 grader(rör inte vid själva ugnen ). Hur kommer det sig ? Tackar för svar :)

Om ett material känns varmt eller kallt beror dess förmåga att överföra värme, snarare än dess temperatur. Det är temperaturskillnaden (mellan t.ex. golvet och din fot) som möjliggör en värmeöverföring.

Storleken på mängden värme (värme = termisk energi) som kan överföras beror på materialegenskaper som värmeledningsförmåga och värmelagringsförmåga.

Luft är ett exempel på ett material som har låg värmeöverföringsförmåga. Därför försöker man i isolermaterial stänga inne luft.

Gaser och väskor överför värme främst via strömning, eller konvektion som är det fysikaliska begreppet.

Fasta material överför värme främst via ledning. Goda ledare är bl.a. metaller.

Därför går det bra att sticka in handen i ugnen, men att vidröra delar av ugnen bränner. Handen utses i både fallen för samma temperatur, men mottar via ugnens delar avsevärt mycket mer energi än från den varma luften.

När det gäller golvet har stengolv en större mängd värme lagrad som gör att värmen från din fot inte påverkar dess temperatur. I fallet med trägolvet hinner din fot värme en del av golvet, på grund av att trä har sämre värmelagringsförmåga. Det gör också att det känns varmare.

Det är alltså inte temperaturen i sig som är avgörande om det upplevs varmt eller kallt – utan hur mycket värmeenergi som förflyttas mellan dig och det aktuella materialet.