Kategori: Energibesparing

Vad spara på tilläggsisolering?

Att tilläggsisolera vinden är en enkel och lönsam åtgärd som du kan göra för att spara energi. Din vind är en förhållandevis stor yta på ditt hus och att ha den välisolerad sparar många kWh.

Dessutom lägger sig den varmaste rumsluften precis under taket – eftersom varm luft stiger – så drivkraften för värmeförlusten genom taket/vindsbjälklaget ökar (skillnaden mellan ute- och innetemperatur).

En villa i Ystad som ökar på vindsisoleringen från 150 mm till 400 mm på 100 kvm sparar 1.519 kWh per år.

En liknande villa i Haparanda med samma förutsättningar, sparar 2.536 kWh på tilläggsisolering.

Här kan du kolla vad just du kan spara i ditt hus, när du tilläggsisolerar vinden:
http://www.varmahus.se/energibesparing/tillaggsisolera.php